Copyright

Op deze website is copyright van kracht. Het verspreiden, vermenigvuldigen of op een andere wijze openbaar maken van teksten, informatie en/of documenten van THEORIE boeken & samenvattingen is strafbaar.

Je kunt een schriftelijk verzoek indienen op copyright@theoriesamenvattingen.nl. We zullen je verzoek binnen 14 dagen in behandeling nemen.