Privacy

Zorgeloos studeren, THEORIE boeken & samenvattingen, gevestigd aan Tsarenhof 87, 2402DR Alphen aan den Rijn, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

THEORIE boeken & samenvattingen (theoriesamenvattingen.nl)
Tsarenhof 87
2402DR Alphen aan den Rijn
Tel nr: 0614322086
E-mail: info@theoriesamenvattingen.nl
Moniek Buis is de Functionaris gegevensbescherming van THEORIE boeken & samenvattingen, en bereikbaar op info@theoriesamenvattingen.nl
 

Persoonsgegevens die wij verwerken

THEORIE boeken & samenvattingen verwerkt persoonsgegevens over jou doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@THEORIE boeken & samenvattingen.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.


Waarom we gegevens nodig hebben

THEORIE boeken & samenvattingen verwerkt jouw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • Afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van de nieuwsbrief
 • Je te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • THEORIE boeken & samenvattingen analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren
 • THEORIE boeken & samenvattingen verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens voor onze belastingaangifte

De klant geeft toestemming voor de verwerking van de persoonsgegevens door akkoord te gaan met de algemene voorwaarden. De verwerking is daarnaast noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst waarbij de betrokkene partij is. We hebben de persoonsgegevens nodig om een account aan te maken, om daarin vervolgens de digitale download (bestelling) van de klant beschikbaar te stellen. 

Geautomatiseerde besluitvorming

Zorgeloos Studeren neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van THEORIE boeken & samenvattingen) tussen zit. 


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

THEORIE boeken & samenvattingen zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Voor het ontvangen van je bestelling (digitale download) maak je een account aan op onze website. Je kunt je account op verzoek laten verwijderen. Als je hier geen stappen toe onderneemt, zal je account automatisch na 1 jaar inactiviteit worden verwijderd. 


Delen met anderen

THEORIE boeken & samenvattingen verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. THEORIE boeken & samenvattingen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


In kaart brengen websitebezoek

THEORIE boeken & samenvattingen gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Zorgeloos Studeren en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar privacy@theoriesamenvattingen.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we jou om in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van je privacy. THEORIE boeken & samenvattingen zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.THEORIE boeken & samenvattingen wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link.


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

THEORIE boeken & samenvattingen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via privacy@theoriesamenvattingen.nl.